header3


قابل توجه  پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1396

برنامه زمانبندی ثبت نام ورودی جدید سال تحصیلی 97-1396 به شرح ذیل اعلام می گردد :

خواهشمند است ابتدا جهت ثبت نام آنلاین  در تاریخ های 1396/06/26و 1396/06/27به سایت مؤسسه  و سامانه ثبت نام آنلاین ورودی جدید مراجعه نمایید.

backupدانلود فایل آموزش سامانه ثبت نام آنلاین ورودی جدیدbackup

ضمناً در روزها و زمان های اعلام شده جهت تکمیل ثبت نام به مؤسسه مراجعه فرمایید

سه شنبه -------- حروف الف الی چ ---------- 1396/06/28ساعت 14-8

چهارشنبه-------- حروف ح الی س---------- 1396/06/29ساعت 14-8

پنج شنبه --------حروف ش الی ک ---------1396/06/30 ساعت 12-8

شنبه ----------- حروف ک الی ی ---------- 1396/07/01 ساعت 14-8

 ◊ شروع کلاسها از تاریخ 1396/07/10بوده و حضور کلیه دانشجویان در کلاسها الزامی می باشد 

کلاسهای عملی بعد از  تاریخ حذف و اضافه تشکیل می گردد

   غیبت دانشجویان قبل از زمان حذف و اضافه چنانچه قصد اخذ واحدی را داشته باشند ، موجه نبوده و دانشجویان ملزم می باشند در کلاسهایی که قصد دارند اخذ نمایند ، حضور فعال داشته باشند

دانشجویان هر گروه باید در زمان ها و روزهای اعلام شده به مؤسسه مراجعه نمایند، از دانشجویانی که بعد از تاریخ مراجعه نمایند ثبت نام به عمل نخواهد آمد .

مدارک لازم :

1- کارنامه قبولی در آزمون سراسری 1396

2- اصل یا گواهی موقت و ریزنمرات دیپلم

3- اصل یا گواهی موقت و ریزنمرات پیش دانشگاهی

4- تأییدیه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی  ( مراجعه به پست )

5- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت خدمت و سه برگ کپی

6- اصل شناسنامه و سه برگ کپی ، اصل کارت ملی و سه برگ کپی ( پشت رو)

7- دوازده قطعه عکس (4*3) و تحویل فرم های تکمیل شده

جدول شهریه کلیه مقاطع تحصیلی

آیین نامه نحوه دریافت شهریه دانشجویان

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
قابل توجه  پذیرفته شدگان آزمون کاردانی پیوسته 1396

برنامه زمانبندی ثبت نام ورودی جدید سال تحصیلی 97-1396 به شرح ذیل اعلام می گردد :

خواهشمند است ابتدا جهت ثبت نام آنلاین  در تاریخ های 1396/06/23 و 1396/06/24 به سایت مؤسسه  و سامانه ثبت نام آنلاین ورودی جدید مراجعه نمایید.

backupدانلود فایل آموزش سامانه ثبت نام آنلاین ورودی جدیدbackup

ضمناً در روزها و زمان های اعلام شده جهت تکمیل ثبت نام به مؤسسه مراجعه فرمایید

شنبه -------- کلیه رشته ها ---------- 1396/06/25  ساعت 14-8

یکشنبه-------- کلیه رشته ها ---------- 1396/06/26  ساعت 14-8

 ◊ شروع کلاسها از تاریخ 1396/07/01 بوده و حضور کلیه دانشجویان در کلاسها الزامی می باشد 

کلاسهای عملی بعد از  تاریخ حذف و اضافه تشکیل می گردد

   غیبت دانشجویان قبل از زمان حذف و اضافه چنانچه قصد اخذ واحدی را داشته باشند ، موجه نبوده و دانشجویان ملزم می باشند در کلاسهایی که قصد دارند اخذ نمایند ، حضور فعال داشته باشند

دانشجویان هر گروه باید در زمان ها و روزهای اعلام شده به مؤسسه مراجعه نمایند، از دانشجویانی که بعد از تاریخ مراجعه نمایند ثبت نام به عمل نخواهد آمد .

مدارک لازم :

1- کارنامه قبولی در آزمون ورودی دوره های کاردانی پیوسته 1396

2- اصل یا گواهی موقت و ریزنمرات پایان تحصیلات دوره متوسطه نظام جدید فنی و حرفه ای یا کارودانش

3- اصل یا گواهی موقت و ریزنمرات دیپلم فنی و حرفه ای دوره چهارساله نظام قدیم

4- تأییدیه تحصیلی دیپلم فنی و حرفه ای ( مراجعه به پست )

5- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت خدمت و سه برگ کپی

6- اصل شناسنامه و سه برگ کپی ، اصل کارت ملی و سه برگ کپی ( پشت رو)

7- دوازده قطعه عکس (4*3) و تحویل فرم های تکمیل شده

جدول شهریه کلیه مقاطع تحصیلی

آیین نامه نحوه دریافت شهریه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد در تاریخ اعلام شده نگردیده اند ، می رساند جهت ثبت نام با تأخیر در روز سه شنبه مورخ 1396/06/21 و روز چهارشنبه مورخ 1396/06/22 جهت ثبت نام به سایت مؤسسه مراجعه نمایند .

◊ عدم مراجعه در تاریخ فوق الذکر به منزله انصراف از تحصیل تلقی می گردد .

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد 96

 بدینوسیله به اطلاع می رساند ، مهلت ثبت نام تا تاریخ 1396/06/20 تمدید شد .

زمانبندی و مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 97-1396

برنامه زمانبندی ثبت نام ورودی جدید سال تحصیلی 97-1396 به شرح ذیل اعلام می گردد :

خواهشمند است ابتدا جهت ثبت نام آنلاین به سایت مؤسسه  و سامانه ثبت نام آنلاین ورودی جدید مراجعه نمایید.

backupدانلود فایل آموزش سامانه ثبت نام آنلاین ورودی جدیدbackup

ضمناً در روزها و زمان های اعلام شده جهت تکمیل ثبت نام به مؤسسه مراجعه فرمایید

دوشنبه -------- کلیه رشته ها ---------- 1396/06/13  ساعت 14-8

سه شنبه-------- کلیه رشته ها ---------- 1396/06/14  ساعت 14-8

چهارشنبه-------- کلیه رشته ها ---------- 1396/06/15  ساعت 14-8

شروع کلاسها متعاقباً اعلام می گردد .

دانشجویان هر گروه باید در زمان ها و روزهای اعلام شده به مؤسسه مراجعه نمایند، از دانشجویانی که بعد از تاریخ مراجعه نمایند ثبت نام به عمل نخواهد آمد .

مدارک لازم :

1- کارنامه قبولی در آزمون سراسری تحصیلات تکمیلی1396

2- اصل یا گواهی موقت و ریزنمرات مقطع کارشناسی و کاردانی ( در صورت گذراندن مقطع کاردانی )

3- تأییدیه تحصیلی مقطع کارشناسی و کاردانی که توسط واحد آموزش مؤسسه در روز ثبت نام انجام می گردد. ( در صورت گذراندن مقطع کاردانی )

4- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت خدمت و سه برگ کپی

5- اصل شناسنامه و سه برگ کپی ، اصل کارت ملی و سه برگ کپی ( پشت رو)

6- دوازده قطعه عکس (4*3) و تحویل فرم های تکمیل شده

جدول شهریه کلیه مقاطع تحصیلی

آیین نامه نحوه دریافت شهریه دانشجویان

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

قابل توجه دانشجویان کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته ؛

خواهشمند است در روزها و زمان های اعلام شده جهت ثبت نام به سایت مؤسسه مراجعه نمایید .

 

روز رشته تاریخ ساعت
چهارشنبه روان شناسی و روان شناسی بالینی ( ورودی 95و94و93-1392) 1396/06/15 8-24
پنج شنبه مدیریت بازرگانی - حسابداری - مترجمی زبان انگلیسی( ورودی 95و94و93-1392) 1396/06/16 8-24
جمعه مهندسی پزشکی - عمران - معماری ( ورودی 95و94و93-1392) 1396/06/17 8-24

♦ شروع کلاس ها از تاریخ 1396/06/25 بوده و حضور کلیه دانشجویان در کلاس ها الزامی می باشد .

♦ زمان حذف و اضافه روزهای 1396/06/27 ، 1396/06/28 و 1396/06/29 می باشد .

♦ کلاسهای عملی بعد از تاریخ حذف و اضافه تشکیل می گردند .

♦ غیبت دانشجویان قبل از زمان حذف و اضافه چنانچه قصد اخذ واحدی را داشته باشند موجه نبوده و دانشجویان ملزم می باشند در کلاسهایی که قصد دارند اخذ نمایند ، حضور فعال داشته باشند .

♦ دانشجویان هر گروه باید در زمان ها و روزهای اعلام شده به سایت مؤسسه مراجعه نمایند ، از دانشجویانی که بعد از این تاریخ مراجعه نمایند ثبت نام به عمل نخواهد آمد .

قابل توجه دانشجویان مترجمی زبان

منابع آزمون های دروس معرفی به استاد و تکدرس به شرح ذیل می باشد :

1 - واژه شناسی          منبع : کتاب واژه شناسی انتشارات پیام نور ( دکتر غلامرضا تجویدی) - تا انتهای نیمه کتاب

2- اصول و روش تحقیق (2)           منبع : انتخاب کتاب آزاد است  ( مباحث متعیرها ، فرضیه ها ، مشخصات topic ها ، sampling  ، mean  ، median ،  mode خوانده شود . )

منابع آزمون های دروس معرفی به استاد و تک درس

منابع آزمون های دروس معرفی به استاد و تک درس  به شرح ذیل می باشد :

1- روان شناسی مرضی کودک      منبع :  کتاب روان شناسی مرضی کودک (فرح لطفی - شهرام وزیری )

2 - نظریه های روان درمانی          منبع : کتاب نظریه های روان درمانی ( شفیع آبادی) انتشارات مرکز نشر دانشگاهی از صفحه 61 تا 261

3 - مقاومت مصالح (2)                منبع : کتاب مقاومت مصالح ، پیر جانستون

4 - روان شناسی بالینی کودک    منبع : کتاب روان شناسی بالینی کودک (فرح لطفی - شهرام وزیری) انتشارات ارسباران ، کل کتاب  به غیر از فصل های (12-13-14 )

ادامه مطلب

ثبت پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد - ورودی 94

دانشجویانی که تاکنون اقدام به ثبت پروپوزال در سامانه ایرانداک نکرده اند ، هرچه سریعتر نسبت به ثبت پروپوزال ، دریافت کد رهگیری و ارائه پرینت آن به مؤسسه اقدام نمایند . مسئولیت عدم مراجعه به عهده دانشجو می باشد .

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد عمران - سازه ورودی 1394

دانشجویانی که تاکنون معدل کل پایین تر از نمره  14 داشته اند جهت اطلاع از وضعیت آموزشی و دفاع از پایان نامه خود هرچه سریعتر با واحد آموزش - خانم گلباز تماس حاصل نمایند .

مسئولیت عدم اقدام به موقع به عهده دانشجو می باشد .

تکمیل مدارک کاروزی دانشجویان عمران

دانشجویانی که درس کارآموزی  اخذ نموده اند ، حتماً باید موارد ذیل را رعایت نمایند :

1- دریافت پرینت فرم های کارآموزی از سایت مؤسسه .

2 - تکمیل نمودن صفحه اول فرم های کارآموزی توسط ( 1 - دانشجو   2- مدیر آموزش    3 - استاد کارآموزی      4 - مسئول محل کارآموزی       5- کارشناس گروه)

3 - دریافت معرفی نامه کارآموزی مؤسسه .

4 - ارائه نامه موافقت با کارآموزی از محل کارآموزی به کارشناس گروه . ( نامه حتماً باید در کاغذ سربرگ دار حاوی آدرس ، شماره تماس و نام محل کارآموزی به همراه مهر و امضاء مسئول محل کارآموزی باشد .

ثبت نام بدون آزمون مقطع کاردانی پیوسته ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

◊ انجمن علمی عمران مؤسسه رحمان برگزار می نماید :

آموزش نرم افزارهای Autocad - Safe - ETabs در قالب یک دوره آموزشی .

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و هم چنین ثبت نام به مسئول انجمن علمی عمران ( آقای سلملیان ) مراجعه نمایند .


◊ قابل توجه کلیه دانشجویان عمران ؛

انجمن علمی گروه عمران مؤسسه ، در نظر دارد به منظور ارتقاء توان علمی دانشجویان ، اقدام به برگزاری بازدید عملی از پروژه برج آفرینش طبق زمانبندی ذیل نماید . لذا از علاقه مندان درخواست می شود جهت ثبت نام به دبیر انجمن علمی گروه عمران  ( آقای سلملیان ) مراجعه نمایند :

محل بازدید : پروژه در حال احداث برج آفرینش

روز : دوشنبه

تاریخ : 1395/03/03

ساعت حضور در مؤسسه : 9:30


اردوی طبیعت گردی دانشجویان مؤسسه آموزش عالی رحمان در ارتفاعات رامسر ( جنگل صفارود ) اردیبهشت 94

 

 

قابل توجه دعوت شدگان به مصاحبه جذب هیأت علمی و مدرسین

 « لطفاً با دردست داشتن مدارک ذیل جهت مصاحبه مراجعه نمائید. » 

مدارک مورد نیاز:

-   4 قطعه عکس.

اصل و رونوشت از تمام صفحات شناسنامه (یک سری).

-   اصل و رونوشت از کارت ملی (یک سری پشت و رو).

-   اصل و رونوشت کارت پایان خدمت ویژه برادران- (یک سری پشت و رو).

اصل و رونوشت دانشنامه یا گواهی موقت پایان تحصیلات کلیه مقاطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد- دکتری)  (یک سری).

اصل و رونوشت ریزنمرات کلیه مقاطع تحصیلی.

-   رزومه علمی- پژوهشی (به همراه مستندات).

-   رزومه فرهنگی (به همراه مستندات).

-  گواهی اشتغال به تدریس در مراکز آموزش عالی.

-   مدارک مربوط به گذراندن دوره های زبان خارجه (در صورت طی نمودن دوره).

-   اصل و رونوشت کلیه مدارک درج شده در سایت مرکز جذب هیأت علمی.

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از خوابگاه ( ویژه خواهران )

 ضمن عرض تبریک و خوش آمدگویی خدمت پذیرفته شدگان کلیه مقاطع سال تحصیلی 97-96 ، دانشجویان متقاضی استفاده از خوابگاه و یا تمدید خوابگاه ، جهت ثبت نام به امور دانشجویی مراجعه نمایند .
◊  اولویت با دانشجویانی می باشد که حداکثر تا تاریخ 1396/06/30 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .

 

اجرای طرح بخشودگی صد در صدی جرایم بدهکاران به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم:

◊ به مناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام طرح بخشودگی جرایم بدهکاران به صندوق رفاه دانشجویان از 12 مرداد ماه آغاز می شود.
با اجرای این طرح، بدهکارانی که در زمان مقرر بدهی خود را به صندوق رفاه دانشجویان پرداخت نکرده اند و مشمول جریمه دیر کرد شده اند تا پایان مرداد ماه فرصت دارند با بازپرداخت کل بدهی خود بصورت یکجا و از طریق پرتال دانشجویی صندوق رفاه به ادرسwww.bp.swf.ir از بخشودگی   صد در صدی جرایم بهره مند شوند.

واحد صندوق رفاه موسسه آموزش عالی رحمان


◊ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه ؛

جهت دریافت یا تمدید وام شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 حداکثر تا تاریخ 1395/11/08 به امور دانشجویی مراجعه نمایید .


لینک صندوق رفاه دانشجویی


◊ تأمین سبد غذایی صندوق رفاه دانشجویی با همکاری بنیاد علوی


◊ توجه : دانشجویان فارغ التحصیلی که از وام دانشجویی استفاده کرده اند ، جهت تسریع در انجام امور فارغ التحصیلی دو هفته قبل از انجام مراحل تسویه حساب به امور دانشجویی مراجعه نمایند .


◊  شرایط و ضوابط بازپرداخت وام دانشجویی ( ویژه دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی )

 

مراحل انجام امور فارغ التحصیلی :

کلیه دانشجویان فارغ التحصیل می رساند ، جهت انجام امور فارغ التحصیلی از تاریخ 1396/05/01 به واحد آموزش مراجعه نمایید .

← قبل از حضور ، با کارشناس رشته هماهنگی لازم انجام پذیرد .


♦ قابل توجه فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته ؛

 

فارغ التحصیلان رتبه اول کلیه ورودی ها در صورتی که مقطع کارشناسی ناپیوسته را به صورت  4 ترمه و مقطع کارشناسی پیوسته را به صورت هشت ترمه گذرانده اند ، به منظور بهره مندی از مزایای آئین نامه استعدادهای درخشان جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به واحد آموزش مؤسسه مراجعه نمائید .

مسئولیت عدم مراجعه به عهده فارغ التحصیلان می باشد .


قابل توجه فارغ التحصیلان محترم : به منظور تسریع در انجام صدور دانشنامه مدارک ذیل مورد نیاز می باشد :

 

1 -  ارائه اصل گواهینامه موقت پایان تحصیلات

2 - ارائه اصل یا رونوشت گواهینامه پایان تحصیلات دوره کاردانی . ( ویژه فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ناپیوسته )

3 - ارائه اصل و رونوشت کارت پایان خدمت « جدید الصدور » دوره ضرورت . ( ویژه دانشجویان پسر )

4 - ارائه گواهینامه مبنی بر تسویه حساب وام صندوق رفاه دانشجویی . ( ویژه افرادی که از وام تحصیلی استفاده نموده اند )

5 - ارائه دو قطعه عکس زمینه سفید جدید . ( با رعایت پوشش اسلامی )

6 - ارائه رونوشت کارت ملی و شناسنامه .


برنامه زمانبندی امور آموزشی و فارغ التحصیلی (93/01/23)


مراحل ارائه پایان نامه (92/07/20)

 

♦ آشنایی با پروفسور مرتضی مشایخی از اعضای محترم هیأت مؤسس مؤسسه آموزش عالی رحمان رامسر


♦ قابل توجه دانشجویان علاقه مند به شرکت در مسابقات ملی اذان؛

پیرو اطلاعیه های مکتوب قبلی ، به اطلاع می رساند سطح مسابقات با افزوده شدن رشته های : مکبری نماز ، قرائت تعقیبات و ادعیه نماز و ... ارتقا یافته است . علاقه مندان با مراجعه به سایت azan.khi.ac.ir ضمن کسب اطلاعات بیشتر ، اقدام لازم مبذول دارند .


ماهنامه شماره 3 بسیج دانشجویی

 

◊ جدول شهریه کلیه مقاطع تحصیلی

◊ آیین نامه نحوه دریافت شهریه دانشجویان


♦ دربافت فایل اطلاعیه مربوط به دانشجویان تحت حمایت بنیاد شهید

 


♦ قابل توجه کلیه دانشجویان ؛

 قابل توجه دانشجویان ساکن خوابگاه ....


قابل توجه کلیه دانشجویان در خصوص مشاهده اطلاعات مالی در سامانه خدمات آموزشی


قابل توجه کلیه دانشجویان ؛

دانشجویان جهت انجام امور آموزشی و تسهیل در فرآیند ثبت نام ترمی و امور فارغ التحصیلی به واحد آموزش مراجعه کنند ; به منظور انجام فعالیت های فوق دریافت تأییدیه مالی الزامی می باشد . شماره حساب موسسه : 0105257130005 به نام مؤسسه آموزش عالی رحمان

 دانشجویان عزیز :

واحد مشاوره مؤسسه آموزش عالی رحمان آماده ی ارائه خدمات مشاوره ای  به دانشجویان  و عموم از جمله :

راهنمایی و مشاوره ی فردی و گروهی

← مشاوره خانواده

← راهنمائی و مشاوره تحصیلی

← هدایت تحصیلی ، برنامه ریزی مطالعاتی

← آموزش آرام سازی ( relaxation )

← مهارت های زندگی ( کاهش اضطراب ، افسردگی ، کنترل خشم و ... )

واحد مشاوره روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت  17 - 15  آماده خدمات رسانی می باشد .

تلفن تماس : 01155230511 الی 13  ، داخلی 103

شماره همراه : 09027585325

ضمنا مشاوره برای کلیه دانشجویان مؤسسه رحمان رایگان و دانشجویان سایر  دانشگاه ها با تخفیف 50درصد محاسبه می گردد .

سومین دوره کارگاه آموزشی نرم افزارهای تخصصی عمران ( SAFE  و ETABS ) به شرح ذیل برگزار می گردد :

آموزش نرم افزار  SAFE  و ETABS 

زمان برگزاری : اول مرداد لغایت پایان شهریور ماه

مدت دوره : 50 ساعت

محل برگزاری : مؤسسه آموزش عالی رحمان رامسر

مدرس : مهندس هادی پور تقی

ضمناً ، هزینه ثبت نام در کارگاه به مبلغ 1/950/000 ریال برای دانشجویان مؤسسه رحمان  و مبلغ 2/200/000 ریال برای سایر متقاضیان می باشد و به صورت یکجا و قبل از شروع کارگاه به حساب 982081866  بانک تجارت به نام مؤسسه آموزش عالی رحمان واریز و رسید پرداختی به واحد آموزش ( خانم نجفی ) ارائه گردد .


قابل توجه دانشجویان عمران :

به اطلاع دانشجویانی که در کارگاه آموزشی نرم افزارهای SAFE  و ETABS  ثبت نام نموده اند ، می رساند برنامه زمانبندی کارگاه مذکور به شرح ذیل می باشد :

← دوشنبه   12-10

← چهارشنبه  12-10

← چهارشنبه 18-15

محل برگزاری : سایت مؤسسه

مدرس : مهندس هادی پورتقی

• ضمناً هزینه ثبت نام در کارگاه مبلغ  1/950/000 ریال می باشد ، به صورت یکجا و قبل از شروع کارگاه به حساب 982081866  بانک تجارت به نام مؤسسه آموزش عالی رحمان واریز و رسید پرداختی به واحد آموزش (  خانم نجفی ) ارائه گردد .


 

قابل توجه دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی :

« گروه زبان انگلیسی » مؤسسه رحمان در نظر دارد یک دوره کلاس آمادگی کنکور کارشناسی ارشد به شرح ذیل برگزار نماید . لذا از علاقه مندان دعوت می شود جهت ثبت نام به واحد آموزش ( سرکار خانم نجفی ) مراجعه نمایند .

زمان دوره : شنبه ها ، ساعت 11:30-10   و 13-11:30  ، تابستان 1396

هزینه هر جلسه : 100000ریال ( ده هزار تومان)

تعداد جلسات : 30 جلسه

مدرس : آقای شکوری

ضمنا! هزینه ثبت نام دوره به مبلغ 3000000 ریال می باشد که باید به صورت یکجا و قبل از شروع دوره به حساب 982081866 بانک تجارت به نام مؤسسه آموزش عالی رحمان واریز و رسید پرداختی به واحد آموزش ( سرکار خانم نجفی ) ارائه گردد .

 


 

دوره های مکالمه زبان انگلیسی موسسه رحمان :

rar-icon گروه زبان انگلیسی مؤسسه رحمان در نظر دارد یک دوره کلاس مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته به شرح  ذیل برگزار نماید :

لذا از علاقه مندان دعوت می شود جهت ثبت نام به واحد آموزش ( سرکار خانم نجفی ) مراجعه نمایند .

دوره  : مکالمه زبان انگلیسی

روز : شنبه ها

تاریخ شروع : 1396/04/15

هزینه کل :  160000 تومان

تعداد جلسات : 14 جلسه

مدرس : آقای شکوری

ضمنا! هزینه ثبت نام دوره  باید به صورت یکجا و قبل از شروع دوره به حساب 982081866 بانک تجارت به نام مؤسسه آموزش عالی رحمان واریز و رسید پرداختی به واحد آموزش ( سرکار خانم نجفی ) ارائه گردد .

 


◊ دانشگاه رحمان با همکاری آکادمی DAS انگلستان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی با ارائه مدرک بین المللی می نماید :

 

نکته : جهت دریافت سرفصل هر دوره روی آن کلیک کنید .


♦ مبانی ، تشریح الزامات و مستندسازی ISO9001:2008  

♦  سرممیزی رسمی و بین المللی ISO9001:2008  ثبت  IRCA

♦ تشریح الزامات ، مستندسازی و ممیزی HSE ( ایمنی ، بهداشت و محیط زیست)

♦ مدیریت کیفیت در صنعت ساختمان

♦ آشنایی با S5 ( نظام آراستگی محیط کار )

♦ دوره آشنایی با ( SFBB ( safer food better business

♦ مدیریت بازاریابی

♦ مدیریت فروش

♦ مدیریت استراتژیک

♦ فنون مذاکره


** تقویم دوره های آموزشی و هزینه دوره ها  را از اینجا دریافت کنید **


 معرفی آکادمی :

شرکت D.A.S یک مرکز مستقل ثبت سیستم و صدور گواهینامه است که توسط سازمان اعتبار دهی سلطنتی انگلیس (UKAS) اعتبار دهی شده است.مرکز این شرکت در انگلستان بوده و علاوه بر آن دفاتر مختلف این شرکت در نقاط مختلف دنیا در حال فعالیت و ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه به مشتریان می باشند.

سازمان IRCA  (سازمان بین المللی ثبت ممیزان گواهی دار)  مهم ترین سازمانی است که در زمینه آموزش و ثبت ممیزان از جمله مدیریت کیفیت ،امور زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت شغلی ، امنیت اطلاعات و ایمنی مواد مواد غذایی فعالیت می کند.

دریافت لوح واحد نمونه استاندارد در سطح کشور

کلیه گواهینامه های صادر شده اعم از گواهینامه سازمان ها و آموزشی دارای هولوگرام می باشد.

◊ کلاس های آموزشی در محل مؤسسه برگزار خواهد شد .

◊ پس از اتمام دوره ،گواهینامه بین المللی DAS انگلستان صادر خواهد شد .

◊ برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان مربوطه : سرکارخانم ملکی داخلی 116 و سرکارخانم نجفی داخلی 114 تماس حاصل فرمایید . « شماره تماس دانشگاه : 01155230511 »

◊ جهت  کسب اطلاعات بیشتر از آکادمی DAS به سایت www.dasiran.comمراجعه فرمایید.

 

*** لینک ثبت نام آنلاین ( جهت ثبت نام کلیک کنید ) ***

 

طرح پردیس دانشگاهی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

 

 

پیوندها

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری                                    بانک اطلاعات نشریات کشور

سازمان امور دانشجویان                                                 پرتال جامع دانشجویان و مهندسین عمران

سازمان سنجش کشور                                                       www.elsevier.com

پرتال دانشگاهی کشور                                               www.sciencedirect.com

وبلاگ بسیج دانشجویی مؤسسه رحمان رامسر             پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

  گروه شرکت های سماسامانه (شرکت فناوران اطلاعات وانا)