تماس

برای ارتباط با هر یک از واحدهای مؤسسه آموزش عالی رحمان می توانید پس از گرفتن شماره 13-01155230511 با داخلی مربوطه تماس حاصل فرمایید .


 

 

 

نام ونام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

حوزه ریاست

جناب آقای دکتر مهدوی زفرقندی

ریاست

105

جناب آقای فیروزبخش

حراست

108

حوزه آموزش

جناب آقای دکتر اورمزدی

معاونت آموزشی ، دانشجویی

102

جناب آقای شیخ کاظمی

مدیر آموزش وکارشناس جذب هیأت علمی

118

 

مدیران گروه ها

103

سرکار خانم نجفی

کارشناس رشته مترجمی زبان انگلیسی ،روانشناسی ، برق و مدیریت صنعتی

114

سرکار خانم گلباز

کارشناس رشته عمران ، معماری

115

حوزه دانشجویی فرهنگی

 

جناب آقای الهی

معاونت  فرهنگی ، اجتماعی

109

سرکار خانم احمدزاده

امور فارغ التحصیلان

113

سرکار خانم گلباز

امور دانشجویی و صندوق رفاه

115

حوزه اداری ، مالی

 

جناب آقای خیرالله پور

معاونت اداری ، مالی

105

سرکار خانم پدرپور

امور مالی و حسابداری

104

سرکار خانم شعبانیان

دبیرخانه

107و101

واحد پشتیبانی

جناب آقای قربانی

واحد رایانه

111

سرکار خانم ملکی

واحد انفورماتیک

116

 

آدرس مؤسسه : رامسر-رمک- بلوارامام رضا(ع)جنب اداره گاز
تلفن: 13-01155230511
فکس:01155230515
صندوق پستی : 161-46915

  گروه شرکت های سماسامانه (شرکت فناوران اطلاعات وانا)